BABYBJÖRN ja lapsen oikeuksien sopimus

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus sisältää lapsen oikeuksia koskevat kansainväliset säädökset.

Pyrimme pitämään lapsen oikeuksien sopimusta ohjenuorana kaikessa BabyBjörnin toiminnassa. Lapsen oikeuksien sopimus koostuu 54 artiklasta. Monet niistä ovat oman asiantuntemuksemme ulkopuolella, mutta osa käsittelee meille hyvinkin tuttuja aiheita.

3. artikla: Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

Lasten terveys ja turvallisuus ovat BABYBJÖRN-tuotteiden kehitys- ja parannustyön ytimessä. Kaikki tuotteemme kehitetään yhteistyössä lääketieteen asiantuntijoiden kanssa ja ennen lanseerausta niitä testaavat sadat perheet ja useat lääkärit. 

Tuotteissamme ei saa olla vaarallisia kemikaaleja. Siksi testaamme ja tarkastamme kaikki materiaalit perinpohjaisesti. Kaikki BABYBJÖRN-tuotteet täyttävät kansainvälisten tuotestandardien vaatimukset ja monissa tapauksissa asetamme omalle tuotekehitysosastollemme vielä standardejakin tiukemmat kriteerit.

Tuotekehityksemme perusperiaate on niin kutsuttu foreseeable use. Tehtävänämme on ennakoida kaikki ne mahdolliset ja mahdottomat tilanteet ja tavat, joilla tuotteitamme saatetaan käyttää – olipa niiden oikea käyttötarkoitus millainen hyvänsä. Pyrimme ajattelemaan lapsen näkökulmasta ja aina lapsen turvallisuuteen keskittyen.6. artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle. 

Tuotteidemme tulee edistää lapsen ja aikuisen välistä kontaktia ja läheisyyttä. Tämä ajatus oli jo ensimmäisen rintareppumme taustalla. Vanhempien ja vastasyntyneen välinen ihokontakti on tärkeä lapsen fyysisen kehityksen kannalta, mutta se vahvistaa myös tunnesidettä heidän välillään.  31. artikla: Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan.

Tuotteemme antavat lapselle tilaa kehittyä omilla ehdoillaan. Tahdomme houkutella lapset leikkimään ja oppimaan ja antaa heille virikkeitä kehityksen eri vaiheissa. 

 

32. artikla: Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään. 

Emme luonnollisestikaan salli lapsityövoiman käyttöä tuotteidemme valmistuksessa. Vierailemme säännöllisesti toimittajiemme luona ja pidämme vuoropuhelua yllä, sillä tahdomme varmistaa mahdollisimman kattavasti, että työympäristöt ovat sopimustemme mukaisia.